DUL

Foreningen

Foreningsaktiviteten i Djupsjølia startet trolig med stiftelsen av ungdomsblad og leseforening i april 1905. Foreningen hadde 21 medlemmer fra starten av. På generalforsamlingen i januar 1906 omtales foreningen som Dybsjøliens Ungdomsforening. Hvordan overgangen fra leseforening til ungdomsforening artet seg, finnes det ikke noen informasjon om. Kanskje ble leseforeningen allerede ved stiftelsesmøtet i april 1905 sett på som en ungdomsforening, men det kan også være slik at leseforeningen i løpet av det første driftsåret gradvis gikk over til å bli en ungdomsforening, slik den framstår i januar 1906.

Djupsølia Ungdomslag består i dag av ca 200 medlemmer. Medlemmene er hovedsakelig fra bygda, men vi har også mange medlemmer bosatt på Røros. Vi skal heller ikke glemme hytteeierne og andre med tilknytning til bygda.

Medlemspriser

Innenbygds familie: 300 kr
Innenbygds enkeltmedlem: 200 kr
Innenbygds pensjonist: 100 kr
Familie/enkeltmedlem bosatt utenfor bygda/hytteboere: 100 kr eller fri sum

Ta kontakt med kasserer Terje Borgos om du ønsker å bli medlem (tlf 90 92 09 68).

Styret

Frode Bukkvoll (leder) – Trond Ivar Valseth (nestleder) – Anne Grethe Økdal Bukkvoll (sekretær) – Terje Borgos (kasserer) – Anette Helene Rennemo Kjelsberg (styremedlem) – Egil Wik (varamedlem) – May Gullikstad (varamedlem).