Djupsjølia

Djupsjølia er den første bygda en kommer til når en kjører riksvei 31 østover fra Røros i retning Brekken og Sverige. Bygda strekker seg mellom Brorvollen, ca 4 kilometer nordøst for Røros, og Trønnesvollen, som ligger ca 6 kilometer lengre nordøst. Her finnes to av de tre oppdemte sjøene i Hitterdalsvassdraget som ble bygget på 1670-tallet. Disse to sjøene heter Stikkelen (690 moh.) og Djupsjøen (705 moh). Oppdemmingen ble gjort for å sikre smelthytta på Røros sikker tilgang på vannkraft gjennom hele vinterhalvåret. Sjøene inneholder fisketyper som røe, aure, sik, harr og lake. Bygda hadde ifølge folketellingen i 1900, 27 gårdsbruk med fast bosetting og 146 innbyggere. Pr mars 2008 er det ca 35 husstander med fast bosetting og ca 80 innbyggere. Antall hytter er godt over 100. I tillegg kommer gamle gårdsbruk og setereindommer som brukes som fritidsboliger.

Djupsjølia er avgrenset av vannskillene som utgjør de tidligere grensene mellom gamle Glåmos kommune, Brekken kommune, Hådalen og Røros Herred. I praksis møter en dermed grensene til Djupsjølia ved Trønnesvollen og ved bekken som renner ned ved Brorvollen. Dermed er mesteparten av gruveanleggene på Storwartz lokalisert i Djupsjølia i tillegg til halve Stikkelsdalen, Klettan, Raudhåmmåren og halve Svendsvola.
Bygda innehar et variert dyre og planteliv og er et yndet sted for friluftsmennesker. De kulturhistoriske etterlevningene er til å ta og føle på mange steder i lia og har gledet mangt et hjerte opp gjennom tidene. De første gruvene som la grunnlag for Røros som industrisamfunn, ble avdekket i Djupsjølia. Disse funnene har hatt enorm betydning for utviklingen av hele regionen. Den første gruva ble startet i Raudhåmmåren og het Lossiusgruva.

Kilometer Fra Røros
Meter Over Havet
Husstander
Faste Innbyggere
Hytter