DUL

Foreningen

Foreningsaktiviteten i Djupsjølia startet trolig med stiftelsen av ungdomsblad og leseforening i april 1905. Foreningen hadde 21 medlemmer fra starten av. På generalforsamlingen i januar 1906 omtales foreningen som Dybsjøliens Ungdomsforening. Hvordan overgangen fra leseforening til ungdomsforening artet seg, finnes det ikke noen informasjon om. Kanskje ble leseforeningen allerede ved stiftelsesmøtet i april 1905 sett på som en ungdomsforening, men det kan også være slik at leseforeningen i løpet av det første driftsåret gradvis gikk over til å bli en ungdomsforening, slik den framstår i januar 1906.

Djupsølia Ungdomslag består i dag av ca 200 medlemmer. Medlemmene er hovedsakelig fra bygda, men vi har også mange medlemmer bosatt på Røros. Vi skal heller ikke glemme hytteeierne og andre med tilknytning til bygda.

Medlemspriser

Innenbygds familie: 300 kr
Innenbygds enkeltmedlem: 200 kr
Innenbygds pensjonist: 100 kr
Familie/enkeltmedlem bosatt utenfor bygda/hytteboere: 100 kr eller fri sum

Ta kontakt med kasserer Lars Wik om du ønsker å bli medlem (tlf 936 93 867 eller post@djupsjolia.no).

Gaver

Ungdomslaget mottar regelmessig gaver fra medlemmer, brukere av Skogheim eller andre som ønsker å støtte oppunder DUL’s arbeid. Disse gavene kan enten betales inn til konto 4280.31.52823 eller pr Vipps 513628.

Styret

Frode Bukkvoll (leder) – Trond Ivar Valseth (nestleder) – Anne Grethe Økdal Bukkvoll (sekretær) – Lars Wik (kasserer) – Anette Helene Rennemo Kjelsberg (styremedlem) – Egil Wik (varamedlem) – May Gullikstad (varamedlem).