Send redaksjonen en e-post


Slik finner du Djupsjølia:
Djupsjølia er den første bygda en kommer til når en kjører riksvei 31 østover fra Røros i retning Brekken og Sverige.
Redaksjonen:
Telefon: 93 69 38 67 | 95 83 15 38
E-post: post@djupsjolia.no
DUL:
Telefon: 93 03 19 73 | 95 83 15 38
E-post: post@djupsjolia.no
Skogheim:
Telefon: 95 83 15 38
E-post: post@djupsjolia.no